Po ukończeniu kursu i rozwiązaniu testu w tym miejscu dostępny będzie certyfikat.